Naturen inspirerar

Naturen och platser jag besökt under mina resor inspirerar mig i mitt designarbete. Att se växter in sin naturliga miljö gör att jag kan skapa hållbara trädgårdar över tid.